Privacyverklaring

Van Breda Zorgcommunicatie conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensverweking (de AVG). Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag.

Van Breda Zorgcommunicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Van Breda Zorgcommunicatie geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Als u het contactformulier op onze website invult, dan vragen wij u om ons een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen op onze eigen goed beveiligde servers, in ons CRM-systeem.

Van Breda Zorgcommunicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Sommige gegevens bewaren wij omdat het op grond van financiële en/of fiscale verplichtingen nodig is. In dat geval bewaren wij uw gegevens zeven jaar en verwijderen of anonimiseren we ze na afloop van deze termijn.

Google Analytics

De website van Van Breda Zorgcommunicatie maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse- service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Van Breda Zorgcommunicatie te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip- adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Breda B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek sturen naar avg@vanbreda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij vragen u te identificeren.

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als deze in belangrijke mate verandert zullen wij hierover een notificatie op onze website www.vanbreda.nl plaatsen, samen met de nieuwe privacyverklaring.

Contact informatie