Onze Diensten

Hoe gaan wij te werk?

Wij gaan met u om de tafel zitten om zo inzicht te krijgen wat uw wensen en eisen zijn. Hoe wilt u dat wij uw klanten te woord staan? Wij stellen samen een SLA (Service Level Agreement) op en handelen alle telefoontjes af binnen de afgesproken tijd. Samen met u spreken we af wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn om zo een effectieve samenwerking aan te kunnen gaan. Onze diensten bestaan uit:

Steunpunt WZT is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor volledige ondersteuning in de technische serviceverlening binnen uw organisatie. Tijdens een intake stemmen we uitvoerig af hoe wij uw organisatie 24/7 op een juiste manier van dienst kunnen zijn.

Het Steunpunt WZT is voor haar klanten het aanspreekpunt voor vragen over alle installaties en overige technische zaken binnen uw organisatie. Hierin fungeren wij als regiehouder en zorgen conform de gemaakte afspraken uit het SLA dat wij diverse partijen aansturen binnen uw verwachtingen met externen. U ontvangt hiervan elke maand een overzicht. Op deze manier ontzorgen wij u van technische rompslomp zodat u uw tijd kunt besteden aan de zorgbehoevende.

Wij bieden de mogelijkheid om het beheer van uw zorgsysteem over te nemen zodat u hiervoor geen eigen afdeling hoeft op te zetten. Wij maken hierbij gebruik van een Early-Warning systeem (PRTG) waarbij Steunpunt WZT uw systeem real-time monitort op werking. Hiermee kunnen wij storingen vroegtijdig verhelpen, vaak voordat dat de gebruiker een probleem ervaart.

Steunpunt WZT biedt de volledige klantenservice voor zowel de gebruikers, als de dealers van DomusCure.

Naast dat wij werkzaamheden kunnen uitvoeren op afstand, kunnen wij ook bij u op locatie komen. Leen tijdelijk één of meerdere werknemers in om snel over deskundig technisch personeel te kunnen beschikken. Op deze manier kunt u wanneer het u uitkomt opschalen en eventueel later weer afschalen naar behoefte. Onze Technische Zorgprofessionals zijn minimaal MBO ICT4 CCNA gekwalificeerd en in bezit van vol VCA en VOG.

Bij deze dienst brengt Steunpunt WZT periodiek (zoals overeengekomen in het onderhoudscontract) in kaart wat de huidige staat van uw software en hardware is en in welke mate dit aan vervanging toe is. Op basis hiervan stellen wij rapporten op met de bevindingen, bijbehorende adviezen en actiepunten. Ook zal op basis van de inspectie het onderhoud worden uitgevoerd (zowel regulier, als NEN).

 

Op basis van alle gemaakte afspraken met uw organisatie (denk hierbij o.a. aan reactie- en oplostijden), leggen wij de accordering van de dienstverlening en de wijze van het verloop van het proces vast in een SLA (Service Level Agreement).

Om het SLA te waarborgen stellen wij een DAP (Dossier Afspraken Procedures) op met aanvullende informatie en afspraken in periodiek overleg op verschillende niveaus.

Het Steunpunt WZT is voor klanten van Van Breda B.V. het aanspreekpunt voor vragen over alle installaties en overige technische zaken binnen uw organisatie. Hierin fungeren wij als regiehouder en zorgen conform de gemaakte afspraken uit het SLA dat wij diverse partijen aansturen binnen uw verwachtingen met externen. U ontvangt hiervan elke maand een overzicht. Op deze manier ontzorgen wij u van technische rompslomp zodat u uw tijd kunt besteden aan de zorgbehoevende.

Het is belangrijk dat u als gebruiker over alle informatie beschikt om het werkproces rondom woonzorgtechnologie te waarborgen. Daarom bieden wij eindgebruikers-, product- en key-usertrainingen aan, waarin u wordt voorzien van alle praktische en theoretische kennis met betrekking tot onze producten en bijbehorende software.

Bij deze dienst krijgt u toegang tot een persoonlijk klantenportaal, waarmee u en uw medewerkers inzicht krijgen in uw lopende zaken. Denk hierbij aan een weergave van de huidige status van de meldingen, uw afgesloten contract en overeengekomen SLA. Tevens heeft u inzage in uw lopende kosten. Hierin heeft u ook de mogelijkheid om alle informatie te splitsen per locatie voor een specifieker beeld, kunt u zelf personeel aan- en afmelden en kunt u alle instellingen en rechten per gebruiker aanpassen naar uw wens. Dit portaal is voorzien van een Live Chatfunctie waarmee u tijdens kantooruren direct in contact komt met onze Woonzorgtechnologie Professionals.

Het online leermanagementsysteem dat wij bieden zorgt ervoor dat u 24/7 toegang heeft tot informatie over het werkproces rondom woonzorgtechnologie. Door middel van toetsen en examens wordt hiermee kennis gewaarborgd.

U ontvangt periodiek van ons een rapport met een grafisch overzicht van de gemaakte meldingen per locatie van de afgelopen periode. In dit rapport staan adviezen of aandachtspunten per locatie voor het analyseren en reduceren van meldingen in de toekomst. Op deze manier werken wij samen naar een effectievere samenwerking met als achterliggende gedachte dat uw klanttevredenheid en positieve beleving stijgt.

Steunpunt WZT voert periodiek klanttevredenheidsonderzoeken uit, om de gebruikerservaringen van software en/of hardware binnen uw organisatie inzichtelijk te maken.  De resultaten hiervan stellen wij aan u beschikbaar voor inzage.

Wij bieden de mogelijkheid om op locatie controles uit te voeren van de woonzorgtechnologie die in het verleden door externe partners is toegepast. Op basis van actualiteit stellen wij een rapport met de bevindingen, bijbehorende adviezen en actiepunten.

Een optimale dienstverlening? Laat u adviseren door één van onze Zorg & Techniek consultants. Zij zorgen ervoor dat de gehele dienstverlening van A tot Z op rolletjes loopt. Bovendien geven ze u altijd advies op maat en duiken ze diep in uw organisatie, waardoor wij u precies kunnen bieden waar u naar op zoek bent.

Steunpunt WZT biedt met haar serviceafdeling 1ste en 2de lijn serviceverlening voor externe partijen en producten. Deze technische ondersteuning kan zowel telefonisch, als op locatie worden verleend. Wij lossen meer dan 95% van de meldingen op afstand op. Hiermee stijgt uw klanttevredenheid en klantbeleving. Naast het afhandelen van uw meldingen kunnen meerdere diensten opgenomen worden in het SLA. Op deze manier ontzorgen wij u zoveel mogelijk op het gebied van Zorg & Techniek.

Aan de hand van overeen te komen informatie, gestelde doelen en tijdsindicatie, kunnen wij voor u periodieke inbound en/of outbound campagnes realiseren.

Meer weten over onze diensten?

Wilt u ook gebruikmaken van onze diensten of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem contact op en wij gaan graag met u in gesprek om de vele mogelijkheden te bespreken.

Contact informatie

Contact Steunpunt Woonzorgtechnologie (2)

Wij helpen u graag!